Επικοινωνία

Λεωφ. Βουλιαγμένης 571, 16451, Αργυρούπολη, Αττική


Τηλέφωνο ⏤ (+30) 211 8502484 & (+30) 210 3002484

Fax ⏤ (+30) 210 9922401


Γενικές πληροφορίες ⏤ info@flyfpv.eu

Πληροφορίες πληρωμών ⏤ accounting@flyfpv.gr

Τεχνικές πληροφορίες ⏤ support@flyfpv.eu


Ωράριο λειτουργίας ⏤ Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00 & Σάββατο 09:00 - 15:00